دکوراسیون آشپزخانه-طراحی دکوراسیون داخلی آشپزخانه

آشپزخانه یک قسمتی از خانه است که تنوع زیادی در بخش چیدمان و دکوراسیون می طلبد.

استفاده از  میزناهار خوری و یا کانتر آشپزخانه، جزیره در آشپزخانه های جزیره ای، کابینت و تجهیزات آشپزخانه مانند بخچال وگازو مایکروفرو ….، تا حدودی طراحی این بخش را نسبت به سایر بخش ها متنوع تر می سازد.
آشپزخانه ها، می توانند فورمت های متغیری را در زمینه  طراحی در پی داشته باشد و دلیل آن شرایط ساخناری آشپزخانه است. مثلا  شما در یک واحد مسکونی دستتان برای ساخت آشپزخانه جزیره ای باز است ولی در محیطهای دیگر تهیه چنین فضایی امکان پذیر نیست. شرایط محیط و متراژ نقش اساسی در این امر دارد.

مواد و مصالح مختافی در رنگ های متنوع می توانند در آشپزخانه مورد استفاده قرار می گیرند. مثلا می توان از مصالح کورین یا کوآرتز جهت جزیره و کانتر آشپزخانه و یا حتی صفحه ی روی کابینت نام برد. این مصالح استایل  و رنگ های مختلفی دارد.در ضمن برای ساخت کابینت می توان ازرنگ های مختلف MDF استفاده کرد.برای فضای میان کابینت ها با مصالحی مانند کاشی و یا شیشه رنگی و … بهره می جویند.

طراحی کف آشپزخانه نیز بسیار تنوع پذیر است. بنابراین، مصالح و دیزاین های گوناگون برای دکوراسیون داخلی آشپزخانه می تواند مورد استفاده قرار گیرد. وضعیت فضا و بهره از طراحی دیگر قسمت های محیط ویژگی هایی هستند که بر روی دکوراسیون آشپزخانه تاثیر گذار است.

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید